شیوه های پرداخت

در حال حاضر پرداخت سفارش تنها از طریق درگاه پرداخت اینترنتی فعال می باشد.